O projektu

czANSO je zkratkou czech Amateur Near-Space Object

Je to amaterský projekt několik málo jedinců se zájmem o kosmonautiku a s nadšením pro tvorbu českého balónu, který se odvážně vydá tam, kam se nikdo z nás pravděpodobně nikdy nepodívá.

Oblast označovaná jako NEAR SPACE je udávána pro výšku 20 až 100km, nemá samozřejmě přesné okraje.

Jak tedy zní cíl našeho projektu? Vyfotit snímky Země ve výšce nad 30km s černým vesmírem v pozadí.

High Altitude Ballooning je zcela nový “koníček” a po světě existuje pouze několik málo týmů, které podobnou aktivitu provozují.