Radar reflector + Optická a zvuková signalizace

Při jednání o povolení ke startu s Úřadem pro civilní letectví mne napadlo umístit na balon modul optické a zvukové signalizace, který by

1) mohl upozornit případně se vyskytující osoby v místě dopadu
2) mohl by nám pomoci při hledání boxu po dopadu – vysoká tráva, pole, les apod.

Modul optické výstrahy bude umístěn ve spodní části a bude aktivován před dopadem spolu se zvukovou výstrahou (buzzer, 85dB).
Obsahuje 5 vysoce svítivých LED (o intenzitě 3000-12000mcd) ve všech směrech.

Prototyp:
Optical Warning Module

Optical Warning Module - top

Celková proudová zátěž při plném svitu je cca 100mA. Protože LED budou blikat, bude efektivní hodnota spotřeby cca 50mA.

Radar Reflector

Tato komponenta má za úkol odrážet přicházející signály – je to tedy signálový odražeč. Tvoří ji 3 navzájem kolmé plochy, které zajišťují, že signál se odrazí ve stejné směru, ze kterého přišel.
O citlivosti palubních radarů letadel jsem se sice nedočetl, ale myslím, že bude dobré radar reflektor do projektu zařadit.
Princip fungování:

reflektor

Toto je druhá verze radar reflektoru a myslím že to je verze konečná. Váží 66g a je vyrobena ze čtverců o hraně 20cm. Plocha je pokryta ALU páskou.

Homemade Lightweight Radar Reflector

Další testy odpojení balonu

Martin provedl další testy odpojovacího zařízení a zdokumentoval výrobu:

Video a obrázky ze zkoušky hoření v -35 °C (zchlazeno v tekutém propanbutanu):

Frozen pyro cutdown

 

Finální zařízení se chová předvídatelně:

  • délka hoření 2 s s ostrým náběhem i vyhasnutím
  • žádný zbytkový hoření, tah je malý a konstantní
  • je lehké (15 g)
  • funguje i ve vlhku (palník je glazurovaný) i v mrazu
  • výroba je jednoduchá a levná:

Do drobné kulatiny se navrtají potřebné otvory.

czANSO pyro cutdown system (making-of)

Připraví se miniaturní množství paliva.

czANSO pyro cutdown system (making-of) #2

Nalisuje se do kulatinky.

czANSO pyro cutdown system (making-of) #3

Do tlustší kolmé díry natlačíme elektrický palníček a drátem ho přivážeme.

czANSO pyro cutdown system (making-of) #4

A zde se můžete podívat na zařízení v akci. Krátké, jednoduché a efektivní.

Po testu jsme celé zařízení rozřízli, aby bylo jasně vidět, co se tam událo: palníček zapálí maličké množství paliva a horké plyny vyletí otvorem, kde jim v cestě stojí spojovací lanko, které je tím přerušeno.
czANSO pyro cutdown system after test

Odpojení balonu servem

Dříve v článku Bezpečnostní cut-down zařízení jsem vysvětlil, proč je nutné mít zařízení na odpojení balonu.
Po několika testech se ukázalo, že odpojení balonu žhavícím drátkem je náchylné k selhání – drátek musí být optimálně napnutý, aby se prořezal vodícím lankem, může se při vysoké teplotě přetavit sám a tím rozpojit obvod apod.
Rozhodli jsme se tento systém odpojení nahradit systémem mechanickým – servomotorkem.

Elektrickým impuzem z řídící elektroniky Seeeduina se spustí mechanický pohyb, který vykoná potřebnou operaci odpojení – v našem případě vytažení spojovacího čepu a tím uvolnění lanka.

Servo cutdown mechanism

Zde je krátká ukázka na videu:

Rozpojení lanka servem je jednoduché a nenáročné, postačí PWM signál, napájení 5-12V a zem GND.