Další testy odpojení balonu

Martin provedl další testy odpojovacího zařízení a zdokumentoval výrobu:

Video a obrázky ze zkoušky hoření v -35 °C (zchlazeno v tekutém propanbutanu):

Frozen pyro cutdown

 

Finální zařízení se chová předvídatelně:

  • délka hoření 2 s s ostrým náběhem i vyhasnutím
  • žádný zbytkový hoření, tah je malý a konstantní
  • je lehké (15 g)
  • funguje i ve vlhku (palník je glazurovaný) i v mrazu
  • výroba je jednoduchá a levná:

Do drobné kulatiny se navrtají potřebné otvory.

czANSO pyro cutdown system (making-of)

Připraví se miniaturní množství paliva.

czANSO pyro cutdown system (making-of) #2

Nalisuje se do kulatinky.

czANSO pyro cutdown system (making-of) #3

Do tlustší kolmé díry natlačíme elektrický palníček a drátem ho přivážeme.

czANSO pyro cutdown system (making-of) #4

A zde se můžete podívat na zařízení v akci. Krátké, jednoduché a efektivní.

Po testu jsme celé zařízení rozřízli, aby bylo jasně vidět, co se tam událo: palníček zapálí maličké množství paliva a horké plyny vyletí otvorem, kde jim v cestě stojí spojovací lanko, které je tím přerušeno.
czANSO pyro cutdown system after test

Bezpečnostní cut-down zařízení

Dnes udělal Martin Sekera velký kus práce na bezpečnostním cut-down zařízení. Je to součást, která odstřihne balon na náš pokyn ze země.

Proč je toto zařízení nutné? Existuje šance, že balon nevystoupá do předepsané výšky a mohl by se pohybovat na určité hladině v atmosféře bez toho, aby prasknul. To by samozřejmě byla katastrofa, protože balon by mohl odcestovat stovky kilometrů daleko. Proto potřebujeme mechanizmus, který odstřihne nebo odpojí balon a náklad se okamžitě začne vracet na zem.

Další text patří přímo Martinovi, díky moc.

***
**
*

Vyzkoušel jsem dvě metody odstřižení balonu – elektrickým žhavičem a pyrotechnicky.

Elektrický odstřih
Kolem hlavního lana je v jednom místě omotán odporový drát a ze strojovny je k tomu přiveden dostatečně tlustým kabelem proud. Palubní počítač to sepne přes výkonový MOSFET tranzistor, drát se rozžhaví a přetaví nylonové lano napůl.

V dnešním testu jsem palubní zdroj nahradil autobaterkou a výkonový MOSFET tranzistor levou rukou.

Analýza: na 0:05 je slyšet, jak se pod tíhou 1kg závaží přetrhaly odporové dráty, ale naštěstí se to tou tíhou rozpletlo a uvolnilo. Půjde to vyřešit volnějším vázáním a volnou smyčkou, která bude představovat rezervu.

Pyrotechnický odstřih
Lano prochází kanálkem pyrotechnického střihače, který po vykonání práce zůstane na straně balonu a nebude tak představovat pro náš padák riziko. Proti elektrice má výhodu v tom, že k sepnutí mu stačí minimum proudu, tak nepotřebuje dedikovanou baterii (překlene se to kondenzátorem).

Nejdřív jsem udělal testovací dutinku s nalisovanou složí na změření rychlosti hoření (video):

Vyšlo to na krásných 5 mm/s, takže jsem pro prototyp střihače zvolil nálož 10 mm dlouhou – 2 sekundy hoření. Dutinka je i po 14 s hoření prakticky netknutá.
Pro větší bezpečnost (aby plameny nešlehaly dolů na padák) jsem nálož uzavřel do oddělené dutiny a horké plyny vedl k lanu kolmým kanálkem – plyny tak tryskají bezpečně do stran. Pyro je k lanu připevněno drátem, do boxu vedou jen vodiče k palníčku. Ty jsou připevněny tak, aby šly odtrhnout malou silou.

Test připraven

A samotná zkouška (video):

Analýza: zkouška proběhla perfektně nominálně. Od zážehu do 100% vyhasnutí uběhlo 2.3 s, nic nezhořelo. Pyro bylo v dobrém stavu:

Po testu

Vnitřní uspořádání:

Vnitřní uspořádání

Pro náš let použijeme odstřih elektrický, protože pyro by nemuselo být v dané výšce, tlaku a teplotě zcela funkční.

*