Žádost o povolení letu

Jak jsem zmínil v článku Zimní aktuality, kontaktoval mne pan Bc. Aleš Böhm, DiS, vedoucí referátu bezpilotních systémů Úřadu pro civilní letectví ČR.

Doporučení znělo:

Dle Dodatku 4 předpisu L-2 Pravidla létání, dostupného na webu http://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-2/index.htm se „Neobsazený volný balón nesmí provozovat bez příslušného oprávnění vydaného státem, z jehož území se vypouští.“

Toto oprávnění není totožné s povinností oznámení letu na stanoviště letových provozních služeb.

Aby Váš plánovaný let proběhl v souladu s platnou legislativou v ČR, doporučuji Vám podat si s dostatečným předstihem před letem žádost, obsahující náležitosti dle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., o toto oprávnění na ÚCL prostřednictvím podatelny, datové schránky nebo poštou.

Po další emailové komunikaci jsem si domluvil schůzku přímo v sídle ÚCL v Ruzyni.

Jednání se vedlo v konstruktivním duchu a vyplynulo z něj několik věcí, které je třeba zpracovat.

Mnou připravená verze žádosti musí být detailnější a poté ji mohu oficiálně podat k zpracování.

One Response to “Žádost o povolení letu”

  1. Petr Says:

    Zajímalo by mě, kde je hranice mezi pouťovým balónkem a neobsazeným volným balónem. Jestli můžu vypustit odpadkový pytel napuštěný vodíkem se zátěží 25 g, větší pytel s mobilem o hmotnosti 120 g…


Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>