Máme povolení ke startu!

Dnes (3.6.2011) dorazilo povolení ke startu z Úřadu pro civilní letectví!

Zbývá dokončit potřebný software, najít vhodné místo startu, počkat na dobré počasí a stanovit countdown ;)

CAA - Civil Aviation Authority in Czech Republic

Žádost o povolení letu

Jak jsem zmínil v článku Zimní aktuality, kontaktoval mne pan Bc. Aleš Böhm, DiS, vedoucí referátu bezpilotních systémů Úřadu pro civilní letectví ČR.

Doporučení znělo:

Dle Dodatku 4 předpisu L-2 Pravidla létání, dostupného na webu http://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-2/index.htm se „Neobsazený volný balón nesmí provozovat bez příslušného oprávnění vydaného státem, z jehož území se vypouští.“

Toto oprávnění není totožné s povinností oznámení letu na stanoviště letových provozních služeb.

Aby Váš plánovaný let proběhl v souladu s platnou legislativou v ČR, doporučuji Vám podat si s dostatečným předstihem před letem žádost, obsahující náležitosti dle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., o toto oprávnění na ÚCL prostřednictvím podatelny, datové schránky nebo poštou.

Po další emailové komunikaci jsem si domluvil schůzku přímo v sídle ÚCL v Ruzyni.

Jednání se vedlo v konstruktivním duchu a vyplynulo z něj několik věcí, které je třeba zpracovat.

Mnou připravená verze žádosti musí být detailnější a poté ji mohu oficiálně podat k zpracování.