Plošný spoj – napájecí modul

Různé moduly vyžadují různá napájecí napětí. Proto jsem navrhnul napájecí a diagnostický modul.

Primární baterie bude mít napětí 9V. Z této hodnoty pomocí dvou nastavitelných regulátorů získáme 3.8V a 3.2V.

Doplňková napětí 5V a 3.3V získáme přímo ze Seeeduina (pouze pro malé proudové odběry).

Zařadil jsem i měření napětí baterie, které je pomocí odporového děliče sníženo na přípustný rozsah analogového vstupu Seeeduina – 5V. Pro měření odebíraného proudu je zařazen modul ACS712, jehož princip jsem nastínil v předchozím článku.

schema a DPS - czANSO napájecí modul

schema a DPS - czANSO napájecí modul