Základní koncepce

Projekt se skládá ze 4 základních částí:

  • meteorologický balón plněný heliem (lze se dočíst i o plnění vodíkem, ale potom se stává manipulace a vypuštění poměrně nebezpečnou záležitostí, proto jsem ji zavrhnul)
  • padák
  • spojovací lanko
  • náklad

Princip letu lze popsat takto:

Balón plněný heliem vynese náklad do výšky kolem 30km (dle velikosti a naplnění), kde je tlak již tak malý, že balon se několikanásobně zvětší a v určitou chvíli praskne. Náklad poté letí volným pádem k zemi a ve hladině, kde je hustší atmosféra se začne uplatňovat připojený padák. Ten potom náklad brzdí až do přistaní.

To je průběh, který nelze příliš ovlivnit. Atmosférické proudy objekt unáší.

Jaký balón je potřeba, jaký padák, jaké lanko a co bude obsahem nákladu je teprve nutné vyřešit.

Obsahem nákladu, ale musí být:

  • záznam obrazu
  • GPS přijímač polohy
  • vysílač, který sdělí zjištěnou polohu pozemnímu týmu
  • zdroj energie

Volitelné součásti jsou senzory, sekundární systémy.